موضوعات
نویسندگان
آمار بازدید
کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :
درباره ما

خرید منطقی با همراهی آی پلیمر
ایجاد کننده وبلاگ : آی پلیمرنویسنده: آی پلیمر |
دوشنبه سوم آبانماه سال 1395 |

نام کالا تولید کننده عرضه (تن) قیمت پایه حداکثر افزایش عرضه حداکثر قیمت مجاز مکان تحویل نوع قرارداد تاریخ تحویل نوع تسویه
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K پتروشیمی امیرکبیر 220.00 39935.00 660.00 43928.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA پتروشیمی تبریز 200.00 35611.00 0.00 39172.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 350.00 37479.00 350.00 449748.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 506.00 40519.00 0.00 44570.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 100.80 55141.00 0.00 60655.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 100.80 58433.00 0.00 64276.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100.00 43450.00 100.00 130350.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1012.00 36475.00 0.00 40122.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 105.00 39619.00 105.00 118857.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506.00 34930.00 0.00 38423.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 66.00 31486.00 44.00 37783.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651.00 32631.00 0.00 35894.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 500.00 32069.00 0.00 38482.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 100.00 39619.00 200.00 118857.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون 110.00 32631.00 110.00 35894.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 1000.00 32069.00 0.00 38482.00 انبار کارخانه سلف 1395/08/23 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500.00 29154.00 0.00 34984.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 440.00 32631.00 440.00 35894.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 440.00 32631.00 440.00 35894.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 300.00 29154.00 200.00 34984.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 330.00 29154.00 2156.00 34984.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1012.00 36577.00 0.00 40234.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 60.00 62747.00 0.00 69021.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی / اعتباری
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 100.00 43000.00 0.00 129000.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1430.00 32120.00 0.00 35332.00 انبار کارخانه سلف 1395/09/02 نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 100.00 49000.00 0.00 147000.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 594.00 28285.00 0.00 31113.00 انبار کارخانه سلف 1395/09/02 نقدی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 240.00 53451.00 0.00 58796.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی / اعتباری
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 50.00 49000.00 0.00 147000.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 814.00 28285.00 0.00 31113.00 انبار کارخانه سلف 1395/09/02 نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد 50.00 49500.00 0.00 148500.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 440.00 32120.00 0.00 35332.00 انبار کارخانه سلف 1395/09/02 نقدی
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 50.00 46800.00 0.00 140400.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 924.00 30602.00 0.00 33662.00 انبار کارخانه سلف 1395/09/02 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 880.00 37634.00 0.00 41397.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 880.00 37634.00 0.00 41397.00 انبار کارخانه سلف 1395/08/20 نقدی
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 330.00 38314.00 0.00 42145.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 160.16 56244.00 0.00 61868.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/10 نقدی / اعتباری
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 504.00 55141.00 0.00 60655.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/10 نقدی / اعتباری
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 105.00 50998.00 0.00 56097.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/10 نقدی / اعتباری
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50.00 39035.00 0.00 117105.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100.00 40206.00 0.00 120618.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر 88.00 34930.00 0.00 38423.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100.00 40206.00 0.00 120618.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 750.00 39619.00 0.00 118857.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 3000.00 36475.00 0.00 40122.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 990.00 29154.00 0.00 34984.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/10 نقدی / اعتباری
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1500.00 39935.00 0.00 43928.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 500.00 34930.00 0.00 38423.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/10 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 550.00 43329.00 4400.00 47661.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600.00 41244.00 0.00 123732.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 200.00 37479.00 1600.00 449748.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1000.00 39935.00 0.00 43928.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/10 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 550.00 37766.00 4400.00 41542.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/09 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 308.00 39935.00 0.00 43928.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/10 نقدی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 418.00 40616.00 0.00 44677.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/10 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 453.60 43329.00 0.00 47661.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/10 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1252.80 39935.00 0.00 43928.00 انبار کارخانه نقدی 1395/08/10 نقدی

آخرین مطالب

» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( دوشنبه نهم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلیمرهای صنعتی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( یکشنبه هشتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پی وی سی در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی اتیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی پروپیلن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )
» آخرین قیمت پلی استایرن ها در بازار تماس 02122863145 ( شنبه هفتم اسفندماه سال 1395 )

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic